Супроводження правочинів щодо нерухомості

– проведення переговорів щодо укладання правочину, в тому числі попереднього договору;

– перевірка правового статусу (або так званий legal due diligence — «правовий дью дилидженс») об’єкта нерухомості, його власника, інших суб’єктів операцій щодо нерухомості та їх повноважень на здійснення операцій з нерухомістю. Звичайно метою правового дослідження є вирішення двох ключових питань: чи слід взагалі укладати правочин і якщо так – за якою ціною;

– перевірка наявності обтяжень/обмежень/заборон на об’єкти нерухомості;

– аналіз податкових наслідків операцій щодо нерухомості;

– підготовка проектів правочинів щодо нерухомості, в тому числі попередніх договорів, або їх аналіз, якщо такі надані контрагентами, з врахуванням інтересів Клієнта;

– підготовка необхідного пакету документів для укладання правочину;

– організація укладання правочинів щодо нерухомості;

– забезпечення належного оформлення факту розрахунків;

– супроводження правочинів, пов’язаних з передачею нерухомого майна в іпотеку;

– правовий супровід та представництво інтересів Клієнта в органах по виконанню судових рішень, в тому числі пов’язаних з реалізацією майна в процесі виконавчого провадження та інші.

Оформлення прав на нерухомість

– набуття права власності на новостворене майно та об’єкти незавершеного будівництва;

– супроводження при державній реєстрації права власності на нерухоме майно в БТІ (Бюро технічної інвентаризації);

– правова допомога при оформленні правовстановлюючих документів (свідоцтв про право власності, державних актів на право власності на земельну ділянку) на об’єкти нерухомого майна, в тому числі при придбанні з аукціонів (прилюдних торгів);

– правова допомога при оформленні технічних паспортів на об’єкти нерухомого майна;

– супроводження при отриманні витягів з Реєстру прав власності на нерухоме майно (до 1 червня 2010 року довідки-характеристики в м. Києві) та інших документів, необхідних для укладання правочину;

– супроводження при отриманні висновків про наявні обмеження (обтяження) на використання земельних ділянок, довідок що земельної ділянки, отримання кадастрового номеру земельної ділянки;

– супроводження при отриманні експертних висновків про оціночну вартість (Отримання довідки про оціночну вартість об’єкта нерухомості);

– супроводження при отриманні витягів про реєстрацію прав власності на нерухоме майно;

– оскарження в судовому порядку відмови в державній реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна та інші.

Питання оренди, користування, проживання, реєстрації місця проживання

– консультації з питань оренди та іншого використання земельних ділянок, приміщень, будинків і споруд, квартир при укладенні договорів найму, оренди та лізингу майна;

– консультації з питань реєстрації місця проживання, в тому числі іноземних громадян;

– питання проживання ;

– управління нерухомістю та ін.