Оцінка майна — один з необхідних і найважливіших кроків при операціях з нерухомістю. Оцінкою майна називається процес визначення вартості майна та майнових прав на дату оцінки згідно з процедурою, встановленою нормативно-правовими актами і є результатом діяльності суб’єкта оціночної діяльності. У більшості випадків оцінка вартості майна необхідна у відповідності з Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні». Експертна оцінка проводиться у багатьох випадках (повний перелік випадків, коли необхідна обов’язкова оцінка власності представлений у Законі «Про оцінку майна …»), проте звичайна людина стикається з оцінкою в основному в декількох випадках: коли набуває майно, за рішенням суду або при оцінці збитку, нанесеного майну.

ЕКОРТ надає послуги з оцінки:

1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості) у тому числі земельних ділянок та прав на них;
2. Оцінка машин і обладнання;
3. Оцінка колісних транспортних засобів;
4. Оцінка літальних апаратів;
5. Оцінка судноплавних засобів;
6. Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів та тих, що становлять культурну цінність;
7. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів;
8. Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності;
9. Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність;
10. Експертна грошова оцінка земельних ділянок.

ПП ЕКОРТ має всі дозвільні документи на провадження  оціночної діяльності за всіма напрями та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що передбачені законодавством. Оцінка майна здійснюється відповідно до Національних Стандартів України та Методик, з використанням  методичних  підходів, методів та оціночних процедур, необхідних для визначення ринкової та інших видів вартості майна з врахуванням  мети  оцінки та умов використання її результатів.