Нематеріальні активи та інтелектуальна власність – одні зі складових активів компанії, що генерують її вартість. Тому у випадках, які вимагає законодавство, необхідно проводить їх оцінку. Крім того, оцінка нематеріальних активів та інтелектуальної власності дає власнику компанії певні переваги перед конкурентами. Він володіє інформацією про становище на ринку, слабкі та сильні сторони свого бізнесу.

МЕТОДИ ОЦІНКИ НМА ТА ІВ

Оцінка вартості інтелектуальної власності та нематеріальних активів виконується за допомогою певного методу або комбінації декількох підходів. Так, існують такі методи оцінки:

 1. Витратний. У даному випадку необхідно говорити про такий підхід, як калькуляція витрат. Він полягає в тому, щоб встановити розмір витрат, які будуть потрібні для розробки інтелектуальної власності та нематеріальних активів, а також для встановлення їх правового захисту.
 2. Дохідний підхід до оцінки  майнових  прав  інтелектуальної власності   ґрунтується   на   застосуванні   оціночних процедур переведення очікуваних доходів у вартість об’єкта оцінки. Дохідний підхід  застосовується  для  оцінки  майнових   прав інтелектуальної власності у випадку, коли можливо визначити розмір доходу,  що отримує або може отримувати юридична чи фізична особа, якій належать такі права, від їх використання. Основними  методами дохідного підходу,  що застосовуються для  оцінки  майнових  прав  інтелектуальної  власності,  є  метод непрямої  капіталізації  (дисконтування грошового потоку) та метод прямої капіталізації доходу.
 3. Порівняльний. Порівняльний   підхід    до    оцінки    майнових    прав інтелектуальної   власності   застосовується у   разі  наявності достатнього  обсягу  достовірної  інформації  про  ціни  на  ринку подібних  об’єктів та умови договорів щодо розпорядження майновими правами на такі об’єкти.  У разі застосування порівняльного підходу до оцінки  майнових прав  інтелектуальної власності подібність об’єктів визначається з урахуванням їх виду,  галузі  (сфери)  застосування,  економічних, функціональних та інших характеристик. При цьому методі експерти вдаються до підходу прямого порівняльного аналізу продажів. Це означає, що фахівець аналізує угоди, в яких об’єктами виступають подібні нематеріальні активи та інтелектуальна власність, на основі чого встановлює вартість оцінюваних об’єктів.

НАВІЩО ПОТРІБНА ОЦІНКА

Часто задається питання – для чого потрібна оцінка всіх видів інтелектуальної власності та нематеріальних активів. Отже, оцінка буде потрібна в наступних ситуаціях:

 • Проведення інвентаризації.
 • Внесення нематеріальних активів та інтелектуальної власності в господарський оборот.
 • Необхідність коригувань у фінансовому звіті (переоцінка нематеріальних активів).
 • Постановка об’єктів на баланс або у статутний капітал підприємства.
 • Укладання договору купівлі-продажу або переуступки прав.
 • Успадкування, підписання договору дарування або безоплатної передачі.
 • Оформлення ліцензійного договору на використання об’єктів.
 • Приватизація, злиття, поглинання, ліквідація або банкрутство компанії.
 • Використання об’єктів в якості застави.
 • Розділ майна, де одними з об’єктів є нематеріальні активи та інтелектуальна власність.
 • Оформлення страховки на об’єкти.
 • Розробка інвестиційних планів, в яких обов’язковим є використання цих об’єктів.
 • Необхідність в проведенні оцінки нанесеної шкоди, яка була заподіяна в результаті порушення прав.
 • Під час оцінки всього бізнесу, оцінка інтелектуальної власності та нематеріальних активів є одним з етапів.
 • Визначення розміру збитків, завданих у зв’язку з неправомірним  використанням  об’єктів  права
  інтелектуальної власності

ЯКІ ДОКУМЕНТИ ПОТРІБНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ

Для того, щоб здійснити оцінку, вам необхідно буде надати експерту певний перелік документів, а саме:

 1. Назва об’єктів та їх цільові призначення.
 2. Опис об’єктів.
 3. Документи, що будуть підтверджувати ваше право власності.
 4. Стратегії випуску товарів, в яких будуть присутні об’єкти оцінки (це стосується інтелектуальної власності).
 5. Доходи та витрати, які плануються для використання об’єктів.
 6. Дані про всі витрати, які були витрачені під час розробки об’єктів.
 7. Інформація про період використання об’єктів.
 8. Дані про ставку амортизації та залишкової балансової вартості підприємства.