Під оцінкою об’єктів інтелектуальної власності (ОІВ) розуміється оцінка вигоди від використання цієї інтелектуальної власності її власником. І найпопулярнішим видом оцінки ІВ на сьогодні є оцінка вартості бренду (торгової марки). Метою проведення оцінки торгової марки, як правило, є відображення її ринкової вартості в бухгалтерському обліку, при передачі прав, внесенні в статутний фонд.

У ЧОМУ ВІДМІННІСТЬ БРЕНДУ (ТОРГІВЕЛЬНОЇ МАРКИ) ВІД ТОРГОВОГО ЗНАКА

Багато хто вважає, що ці поняття означають одне й те ж, проте між ними є істотні відмінності:

 • Торгова марка і бренд – синоніми, але з невеликим розходженням у значенні. Торгова марка – це набір властивостей, образів товару, які дозволяють йому виділятися серед аналогічної продукції інших виробників. Бренд – те ж саме, але він означає впізнаваність, високий ступінь довіри з боку споживачів.
 • Торговий знак – це торгова марка, яка пройшла реєстрацію. Він охороняється законом. Торговий знак засвідчує, що бренд існує. Торговий знак має вираз і може існувати в образотворчому, словесному або словесно-образотворчому (комбінованому) форматі.

Щоб у компанії з’явилося право на торговий знак (марку), його необхідно зареєструвати в якості товарного знака. Тільки в цьому випадку торгова марка набуває юридичного захисту. Володарі права на інтелектуальну власність зможуть оскаржувати в суді випадки незаконного використання бренду іншими особами.

ОЦІНКА ВАРТОСТІ БРЕНДУ: ЩО ВАРТО ЗНАТИ

Затребуваність послуги від незалежних оцінювачів пояснюється декількома причинами:

 • Бренд, якому довіряють, забезпечує компаніям основну частину прибутку.
 • Все частіше для бізнесу важливим стратегічним завданням стає капіталізація торгової марки.

Торгова марка, якщо вона відображена в бухгалтерському балансі, стає нематеріальним активом. Як і будь-яке майно, вона може бути об’єктом різних операцій і угод: купівлі-продажу, здачі в оренду (мова йде про франчайзинг), внесення в статутний капітал. Її вартість може значно підвищити ціну самого бізнесу. Є ситуації, коли тільки один нематеріальний актив коштує більше, ніж всі матеріальні активи разом узяті.

МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ БРЕНДУ

Оцінювачі, перед якими поставлено мету визначити об’єктивну вартість об’єкта, при аналізі і в розрахунках використовують різні методи.

 1. Прибутковий. Цей метод визнаний найбільш точним і дає можливість встановити реальну ціну. За цим методом ринкова вартість бренду буде дорівнює величині майбутніх фінансових потоків, які стали можливими завдяки використанню цієї торгової марки.
 2. Витратний метод. Бренд – не той об’єкт, який створюється і стає відразу упізнаваним, починає приносити високий прибуток. Створення торгової марки – це не разова інвестиція. Її власники протягом тривалого часу вкладають кошти на просування, поліпшення і т.д. Витратний метод враховує витрати, які понесла компанія при створенні об’єкта. Недостатньо тільки розрахувати суми коштів, які були витрачені. Оцінювачі враховують і ситуацію на ринку, позицію і частку компанії на ньому, лояльність споживачів, величину вкладень на рекламу і просування.
 3. Порівняльний метод. При даному способі оцінювачі беруть до уваги досвід продажів компаній з аналогічною позицією на ринку, продукцією, приблизно однаковим ступенем лояльності цільової аудиторії.

З приводу ефективності цього методу ходять суперечки, і прийнято вважати, що орієнтуватися на дані, отримані шляхом порівняння, не варто. Якщо йде мова про продаж торгової марки окремо від компанії, то цей спосіб не застосуємо. Застосовуючи ринковий метод, можна отримати лише приблизну або попередню вартість об’єкта.

НАВІЩО ПОТРІБНА ОЦІНКА ВАРТОСТІ БРЕНДУ

Знаючи, скільки точно коштує бренд, власники прав на нього можуть:

 • Вигідно його продати.
 • Залучити інвестиції.
 • Поставити на баланс і сформувати ефективну структуру капіталу.
 • Прийняти правильні маркетингові та управлінські рішення, спрямовані на посилення позицій компанії.

Якщо власники бізнесу проводять оцінку регулярно і простежують зміни її ціни, то це дозволить їм зробити важливі висновки про діяльність фірми. Так, підвищення вартості означатиме, що бренд просувається і розвивається в правильному напрямку.

ЯКІ ДОКУМЕНТИ ПОТРІБНІ ДЛЯ ОЦІНКИ БРЕНДУ

Документи, необхідні для оцінки торгової марки:

 1. Свідоцтво на торговельну марку.
 2. Короткий опис товару (послуги), виробленого під оцінюваною торговою маркою.
 3. Короткий опис ринку товарів (послуг), що виробляються під оцінюваною торговою маркою.
 4. Короткий опис комерційного використання торгової марки.
 5. Витрати, здійснені на створення торговельної марки.
 6. Витрати на правову та інші види охорони торгової марки.
 7. Дані про дохід, генерований ТМ.
 8. Реквізити замовника оцінки.