Оцінка цілісних майнових комплексів (ЦМК) є складним і трудомістким процесом, який вимагає високої кваліфікації і досвіду Виконавця.

В розумінні законодавчого поля України, зокрема Національного стандарту №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», об’єкти оцінки у формі цілісного майнового комплексу (ЦМК) – це об’єкти, сукупність активів яких дає змогу провадити певну господарську діяльність.

ЦМК є підприємства, а також їх структурні підрозділи (цехи, виробництва, дільниці тощо), які можуть бути виділені в установленому порядку в самостійні об’єкти з подальшим складанням відповідного балансу і можуть бути зареєстровані як самостійні суб’єкти господарської діяльності.

На практиці під ЦМК мають на увазі:

  • основні засоби Компанії (земля, будівлі, споруди, обладнання, малоцінні необоротні активи) що здатні виробляти кінцевий продукт;
  • реальний бізнес з включенням до нього оборотних активів, дебіторської та кредиторської заборгованості, але без наявних зобов’язань.

Оцінка ЦМК – це професійна командна робота, до якої ми залучаємо як фахівців з оцінки нерухомості, обладнання та транспорту, так і фахівців з оцінки бізнесу.

Ми маємо фахівців з управління та досвідчену команду з ґрунтовним досвідом щодо оцінки та виділення окремих ЦМК зі складу всього Підприємства. Практичний стаж фахівців, що залучаються до цієї відповідальної справи – мінімум 7 років.

Ми співпрацюємо з багатьма Банками щодо застави саме ЦМК та здійснили ряд оцінок ЦМК для угод купівлі продажу, включаючи приватизацію. В цілому потреба у оцінці ЦМК виникає у разі:

  • застави основних засобів з метою підвищення величини кредитування за рахунок врахування бізнес вигоди від об’єднання цих активів;
  • оренди підприємства в цілому;
  • викупі підприємства чи продажу Компанії, як такої, без переходу пасивів до іншого власника.

Слід звернути увагу, що поширеною помилкою є ототожнення назв «цілісний майновий комплекс» і «майновий комплекс» яка при виконанні робіт може мати негативні наслідки з причин помилкового вибору алгоритму оцінки.

Досить часто Замовники називають цілісним майновим комплексом сукупність об’єктів нерухомості розміщених на одній земельній ділянці. Наприклад, – адміністративна будівля, виробничі цехи, склади, тощо. Це майновий комплекс (МК). Тоді як до складу ЦМК, як зазначалось вище входить сукупність активів, що забезпечують конкретну господарську діяльність конкретного підприємства.

Також слід звернути увагу на відмінність формування вартості цілісного майнового комплексу від класичної вартості бізнесу (частки в бізнесі) яка полягає у тому, що зазвичай у вартості ЦМК:

  • підсумовуються лише активи (без врахування зобов’язань та невиплачених лізингових угод);
  • вартість грошових потоків не враховує вартість запозиченого капіталу та повернення кредитів (грошовий потік на весь залучений капітал).

Таким чином, вартість ЦМК – це вартість, зазвичай необоротних активів без врахування того, яким чином Власник їх створив, та яким чином фінансується бізнес, що функціонує на їх основі. Такій підхід до оцінки дозволяє продемонструвати цінність саме наявного ЦМК у вигляді заводу, фабрики, терміналу чи окремого цеху у припущенні оптимального його використання та 100% фінансування операційної діяльності.