Незалежна оцінка майна – це процес визначення ринкової вартості майна або іншої власності, здійснюваний незалежним експертом, який не має жодних інтересів у відношенні до об’єкта оцінки.

Цей процес може бути виконаний для різних цілей, таких як купівля-продаж, забезпечення кредиту, здійснення оподаткування, оцінка страхових ризиків та інше. Результати незалежної оцінки майна можуть бути використані для прийняття рішень, які стосуються майна, що оцінюється.

Незалежна оцінка майна зазвичай здійснюється кваліфікованим оцінювачем, який має досвід та знання у конкретній сфері. Він аналізує різні фактори, які впливають на вартість майна, такі як ринкові умови, фінансові показники, технічний стан майна, розміщення та інші фактори. На основі цього аналізу експерт складає звіт з оцінки, який містить відомості про оцінюваний об’єкт та його ринкову вартість.

Незалежна оцінка майна є важливим інструментом при здійсненні різних бізнес-операцій та рішень, що стосуються майна, тому що вона забезпечує об’єктивну та достовірну оцінку його вартості.