Оцінка СЕС, ГЕС, ВЕС, АЗС, воєнізованої техніки, залізничних вагонів та інше

Під час формування цін на електроенергію у світовій практиці зазвичай використовується витратний метод – ціна дорівнює собівартості плюс норма прибутку. Собівартість визначається шляхом ділення щорічних витрат на кількість відпущеної протягом року електроенергії. Розраховуючи собівартость виділяють наступні статті витрат: сировина й основні матеріали, паливо й енергія для технологічних цілей, допоміжні матеріали, зарплата працівників, соціальне страхування, підготовка […]