Оцінка цілісних майнових комплексів

Оцінка цілісних майнових комплексів (ЦМК) є складним і трудомістким процесом, який вимагає високої кваліфікації і досвіду Виконавця. В розумінні законодавчого поля України, зокрема Національного стандарту №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», об’єкти оцінки у формі цілісного майнового комплексу (ЦМК) – це об’єкти, сукупність активів яких дає змогу провадити певну господарську діяльність. ЦМК є […]